III. ÚS 554/02

30. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 554/02

Ústavní soud rozhodl dne 30. ledna 2003, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Holländera, soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Evy Zarembové, ve věci navrhovatele Ing. J. F., zastoupeného JUDr. H. A., advokátem, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského státního zastupitelství v Ostravě, pobočky Olomouc ze dne 24. června 2002, č. j. 2 KZn 4069/2002-35, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Stěžovatel se domáhal zrušení usnesení Krajského státního zastupitelství Ostrava, pobočky v Olomouci, kterým dne 24. června 2002 zamítlo jeho stížnost proti rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Olomouci ze dne 5. června 2002, č. j. 4 Zn 563/2002-19, o uložení akcií společnosti R., a. s., v množství 6.668 ks, do úschovy Okresního soudu v Olomouci. Poukázal na okolnosti, za nichž označené akcie v hodnotě 6.668.000,-Kč, jejichž vlastnictví prokázal, mu byly odcizeny a vyslovil přesvědčení, že postupem orgánů činných v trestním řízení, které mu získané a držené akcie nevydaly, došlo k zásahu do práv, zakotvených v čl. 2 odst. 2, čl. 11 odst. 1 a v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu stížností napadeného rozhodnutí zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě, pobočky v Olomouci, přezkoumal dle § 147 odst. 1 tr. řádu usnesení Okresního státního zastupitelství v Olomouci ze dne 5. června 2002, č. j. 4 Zn 563/2002-19, a s poukazem na existující pochybnosti o vlastnictví předmětných akcií a na § 80 odst. 1 tr. řádu pak opodstatněně stížnost zamítl.
Pro výše uvedené a pro zjištění, že výše označené orgány činné v trestním řízení nepostupovaly v rozporu s § 80 odst. 1 tr. řádu, byl návrh jako zjevně neopodstatněný dle § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. ledna 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. III. ÚS 554/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies