I. ÚS 745/02

19. 02. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud České republiky rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci návrhu ústavní stížnosti stěžovatele A. F.,


takto:


Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 27. 12. 2002 a doplněnou podáním ze dne 31. 12. 2002, napadl A. F. (dále jen "stěžovatel") rozhodnutí Okresního soudu v Chomutově sp. zn. 25 T 57/2001 a rozhodnutí téhož soudu sp. zn. 3 T 51/93.

Vzhledem k tomu, že návrh ústavní stížnosti nesplňoval náležitosti stanovené v § 30, § 31, § 34 a § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), byl stěžovatel vyzván k odstranění vad svého podání ve lhůtě 30 dnů s poučením, že návrh ústavní stížnosti bude podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona odmítnut, pokud stěžovatel ve stanovené lhůtě neodstraní vytýkané vady. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 10. 1. 2003.

Ústavní soud zjistil, že třicetidenní lhůta, určená k odstranění vad návrhu ústavní stížnosti, marně uplynula dne 10. 2. 2003. Výzvou vytýkané vady podání nebyly odstraněny ani do dnešního dne, proto soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, usnesením návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. února 2003 JUDr. František Duchoň, v. r.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2003, sp. zn. I. ÚS 745/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies