I. ÚS 1/03

24. 02. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. V. S., proti usnesení Okresního státního zastupitelství v Mladé Boleslavi ze dne 28. 11. 2002, sp. zn. 2 Zn 4390/2002,


takto:


Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:Podáním ze dne 30. 12. 2002, doručeným Ústavnímu soudu dne 2. 1. 2003, napadl stěžovatel usnesení Okresního státního zastupitelství v Mladé Boleslavi ze dne 28. 11. 2002, sp. zn. 2 Zn 4390/2002.

Ústavní soud vyzval stěžovatele k odstranění vad uvedeného podání přípisem ze dne 13. 1. 2003, který stěžovatel obdržel dne 20. 1. 2003. Upozornil jej, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut.
Ústavní soud stěžovatele rovněž vyzval, aby si zvolil advokáta, který by ho v řízení před Ústavním soudem zastupoval, případně aby se obrátil na Českou advokátní komoru, pokud mu bude právní pomoc jím zvoleným advokátem odmítnuta.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Protože stěžovatel vady svého podání, na které byl ve výzvě upozorněn, ve lhůtě k tomu určené neodstranil, soudce zpravodaj návrh odmítl podle shora citovaného ustanovení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.V Brně dne 24. února 2003

JUDr.František Duchoň,v.r.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2003, sp. zn. I. ÚS 1/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies