I. ÚS 754/02

24. 02. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele MUDr. F. Ž., proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 11. 2002, čj. 2 A 1115/2002 - 14,


takto:


Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:


Podáním ze dne 27. 12. 20002, doručeným Ústavnímu soudu dne 30. 12. 2002, napadl stěžovatel rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 11. 2002, čj. 2 A 1115/2002 - 14.

Vzhledem ke skutečnosti, že podání stěžovatele nesplňovalo požadavky řádného návrhu na zahájení řízení stanovené v § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších zákonů, Ústavní soud vyzval stěžovatele přípisem ze dne 13. 1. 2003 k odstranění vad, na které ho zároveň upozornil. Výzvu stěžovatel obdržel dne 15. 1. 2003 s upozorněním, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut.
Ústavní soud stěžovatele rovněž vyzval, aby si zvolil advokáta, který by ho v řízení před Ústavním soudem zastupoval, případně aby se obrátil na Českou advokátní komoru, pokud mu bude právní pomoc jím zvoleným advokátem odmítnuta.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Protože stěžovatel na výzvu Ústavního soudu nereagoval a vady svého podání, ve lhůtě k tomu určené, neodstranil, soudce zpravodaj návrh odmítl podle shora citovaného ustanovení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.V Brně dne 24. února 2003JUDr. František Duchoň
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2003, sp. zn. I. ÚS 754/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies