IV. ÚS 65/03

26. 02. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

IV. ÚS 65/03


Ústavní soud rozhodl dne 26. února 2003 ve věci ústavní stížnosti ing. B. R., proti usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 14. 1. 2003, čj. I. ÚS 595/02-14,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ústavní stížnost jsou oprávněni podat fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svobody zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy ČR. Za rozhodnutí smyslu citovaného ustanovení však nelze považovat rozhodnutí Ústavního soudu, neboť takový postup by byl v rozporu s principem právní jistoty, jako jedním ze základních principů demokratického právního státu ve smyslu čl. 1 Ústavy ČR, a popřel by i základní funkci Ústavního soudu jako orgánu ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR), orgánu završujícího ve vnitrostátní oblasti proces vymezeného přezkumu.

Stěžovatel není tedy k podání ústavní stížnosti v projednávané věci zjevně oprávněn, a proto Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., odmítnout.


Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.


V Brně dne 26. února 2003JUDr. Vladimír Čermák
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2003, sp. zn. IV. ÚS 65/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies