I. ÚS 32/03

26. 02. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele R. A., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2002, sp. zn. 4 To 425/2002, a proti usnesení Okresního soudu v Třebíči ze dne 2. 10. 2002, č.j. 1 T 127/2001-335, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 15. 1. 2003 domáhá "přezkoumání" v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů.

Ústavní stížnost neměla všechny náležitosti podle § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatel rovněž nebyl zastoupen advokátem.

Sstěžovatel byl vyzván k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, jestliže neodstraní vady do 20 dnů od doručení této výzvy. Výzva mu byla doručena dne 29. 1. 2003.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. února 2003
JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2003, sp. zn. I. ÚS 32/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies