III. ÚS 714/02

26. 02. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl o návrhu navrhovatele V. R.,

t a k t o :

N á v r h s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel se přípisem označeným jako stížnost na jednání a postup projednávání věci soudu I. stupně, doručeným Ústavnímu soudu dne 20. 11. 2002 domáhal přezkoumání postupu Okresního soudu v Kladně ve věci vedené pod sp.zn. Nc 940/97, Nejvyššího soudu ČR ve věci vedené pod sp.zn. 20 Cdo 2274/2001 a Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ve věci vedené pod sp.zn. Nc 1976/2002.
Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván ve smyslu ustanovení § 41 písmeno b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 13. 1. 2003. Konec výše uvedené lhůty připadl na den 12. 2. 2003.
S ohledem na to, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. února 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2003, sp. zn. III. ÚS 714/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies