IV. ÚS 343/02

03. 03. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

IV. ÚS 343/02
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Varvařovského a soudců JUDr. Vladimíra Čermáka a JUDr. Evy Zarembové o ústavní stížnosti J. B., zastoupené Mgr. J.N., advokátem, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 3. 2002, čj. 12 Co 49/2002-65,

t a k t o :


Ústavní stížnost se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatelka svou včas podanou ústavní stížností, z důvodů v ní podrobně rozvedených, napadá, s tvrzením, že jím bylo porušeno právo na soudní ochranu, usnesení shora označené, jímž bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5, čj. 5 Nc 909/2001-48, ze dne 13. 11. 2001, kterým byl zamítnut návrh na zrušení předběžného opatření. Toto předběžné opatření,jak bylo zjištěno ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 5, sp. zn. 5 Nc 909/2001, bylo nařízeno usnesením Městského soudu v Praze, čj. 54 Co 186/2001-19, ze dne 25. 4. 2002 (v němž je stěžovatelka z nařízeného předběžného opatření osobou povinnou), které však bylo v mezidobí zrušeno nálezem Ústavního soudu, sp. zn. II. ÚS 343/02, ze dne 5. 11. 2002. Za této procesní situace, když již bylo zrušeno samotné rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, pak ztrácí své opodstatnění i návrh stěžovatelky na jeho zrušení, a v důsledku toho i ústavní stížnost, směřující proti rozhodnutím obecných soudů o tomto jejím návrhu. Ústavní soud proto z uvedeného důvodu, za stavu, kdy již neexistuje původní rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, z jehož existence především stěžovatelka dovozovala zásah do svých ústavně zaručených práv, její ústavní stížnost podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. března 2003
JUDr. Pavel Varvařovský, v.r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 3. 3. 2003, sp. zn. IV. ÚS 343/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies