II. ÚS 727/02

04. 03. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele K. K., proti postupu Krajského soudu v Ústí nad Labem, Vrchního soudu v Praze, Nejvyšší soudu v Brně a Okresního soudu v Děčíně, takto:Ústavní stížnost se odmítá.Odůvodnění:

Ústavní soud dne 26. 11. 2002 obdržel podání stěžovatele, ve kterém brojí proti nezákonnému rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem a Vrchního soudu v Praze ve věci jeho ručitelského závazku za podnikatelský úvěr M. P., proti následné nečinnosti Nejvyšší soudu v Brně a dále proti postupu Okresního soudu v Děčíně, jenž stěžovateli přes opakovaná upozornění nezaslal své usnesení na adresu jeho trvalého bydliště, takže se proti němu nemohl odvolat. Dále uvádí, že jeho trestní oznámení u Okresního státního zastupitelství v Děčíně nebylo řádně vyřízeno.

Protože předmětné podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30, § 31, § 34, § 72 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad návrhu. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) odmítnout ve smyslu § 43 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 9. 1. 2003.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly naplněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula. Proto soudci zpravodaji nezbylo než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 4. března 2003

JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 3. 2003, sp. zn. II. ÚS 727/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies