III. ÚS 38/03

12. 03. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 38/03

Ústavní soud rozhodl ve věci J. D., o návrhu ze dne 23. ledna 2003, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 27. ledna 2003, se navrhovatel domáhal přezkoumání postupu Okresního soudu v Pardubicích ve věci vedené pod sp. zn. 19 Nc 16/2000. Poukázal zejména na okolnosti, za nichž byla na rozhodnutí jmenovaného soudu vyznačena doložka právní moci.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, byl stěžovatel vyzván k odstranění jeho vad ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a poučen ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.
Na výzvu, doručenou stěžovateli dne 5. 2. 2003, ve stanovené lhůtě vady návrhu odstraněny nebyly, zejména nebyla splněna povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 citovaného zákona o Ústavním soudu). Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. března 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2003, sp. zn. III. ÚS 38/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies