Pl. ÚS 43/02

12. 03. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Klokočky a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Vojena Gűttlera, ve věci návrhu Ing. M.Š., na zrušení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění :

Navrhovatel ve svém podání nazvaném "ústavní stížnost" tvrdí neústavnost v záhlaví uvedených zákonů.

Podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení je oprávněn podat kromě subjektů vyjmenovaných v písm. a) až c) cit. ustanovení i ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona. O takový případ však v projednávané věci nejde, neboť navrhovatel, jenž sám svoje podání označuje jako ústavní stížnost, ve skutečnosti v něm pouze projevuje zásadní výhrady proti shora uvedeným zákonům a navrhuje jejich zrušení.

Za tohoto stavu věci nelze tedy než mít za to, že návrh je podáván osobou zjevně neoprávněnou, takže Ústavnímu soudu nezbylo, než jej podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. b) citovaného zákona o Ústavním soudu, odmítnout.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 12. března 2003

Prof. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.
předseda I. senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 43/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies