I. ÚS 730/02

12. 03. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. B., proti rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 15. 4. 1998, čj. 11 C 555/92 - 229,


takto:


Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 19. 12. 2002, napadl stěžovatel rozsudek Okresního soudu v Šumperku ze dne 15. 4. 1998, čj. 11 C 555/92 - 229, s tím, že jej považuje za nespravedlivý.

Toto podání stěžovatele, které si sepsal sám, nesplňovalo požadavky, které na ústavní stížnost klade zejména ustanovení § 34 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon"). Ústavní soud proto vyzval stěžovatele přípisem ze dne 6. 1. 2003, který stěžovatel převzal dne 8. 1. 2003, k odstranění vad jeho podání tak, aby splňovalo požadavky zákona. Upozornil jej, že pokud ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou odstraněny vady návrhu, na které byl upozorněn, bude návrh odmítnut. Ústavní soud stěžovatele také vyzval k tomu, aby si zvolil advokáta, který by ho v řízení před Ústavním soudem zastupoval, případně pokud mu bude právní pomoc jím zvoleným advokátem odmítnuta, aby se obrátil na Českou advokátní komoru se žádostí o ustanovení advokáta. Povinné zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem vyžaduje ustanovení § 30 odst. 1 zákona. Stěžovatel sice na uvedenou výzvu reagoval podáním ze dne 20. 1. 2003, ovšem nedoložil, že je v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Proto byl opětovně vyzván, aby v dodatečné lhůtě 30 dnů prokázal skutečnost, že je advokátem zastoupen. Tato druhá výzva mu byla doručena dne 3. 2. 2003, ovšem ani v této dodatečné lhůtě stěžovatel zastoupení advokátem nedoložil.

Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, návrh odmítl na základě ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 12. března 2003

JUDr. František Duchoň, v. r.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2003, sp. zn. I. ÚS 730/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies