IV. ÚS 632/2000

12. 03. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti prof. ing. M. K., CSc., zastoupeného Mgr. ing. M. S., advokátem, proti usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze 3.8.2000 č.j. 4 Cmo 388/2000-92 a Krajského obchodního soudu v Brně z 21.7.1997 č.j. 5 Sm 793/95-30 takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením Ústavního soudu ze dne 16.11.2000, č.j. IV. ÚS 632/2000-6 bylo přerušeno řízení v uvedené věci neboť proti napadenému usnesení bylo podáno dovolání. Podle zjištění Ústavního soudu rozhodl o dovolání Nejvyšší soud usnesením z 9.10.2002 č.j. 29 Cdo 2893/2000-167 ve znění opravného usnesení z 27.11.2002 tak, že usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze 3.8.2000 č.j. 4 Cmo 388/2000-92 zrušil a vrátil věc odvolacímu soudu k dalšímu řízení, čímž odpadl předmět ústavní stížnosti.
Podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, je-li návrh nepřípustný. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť návrh směřuje proti zrušenému rozhodnutí. Za tohoto stavu věci nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. března 2003


JUDr. Miloš Holeček
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2003, sp. zn. IV. ÚS 632/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies