II. ÚS 662/02

19. 03. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci ústavní stížnosti P. P., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2002, č. j. 54 Co 150/2002-141, mimo ústní jednání, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Dne 15. 10. 2002 se navrhovatel obrátil na Ústavní soud s ústavní stížností proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2002, č. j. 54 Co 150/2002-141. Protože podání nesplňovalo požadavky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., byl stěžovatel soudcem zpravodajem vyzván k odstranění vad s upozorněním, že pokud tak neučiní, bude jeho návrh odmítnut podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona.
Na tuto výzvu stěžovatel reagoval žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad podání. Jeho žádosti bylo vyhověno a lhůta mu byla prodloužena o 30 dnů. Toto vyrozumění stěžovatel obdržel dne 31. 1. 2003. Navrhovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil. Proto bylo rozhodnuto v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona tak, že se ústavní stížnost odmítá.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 19. března 2003
Vojtěch Cepl
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 3. 2003, sp. zn. II. ÚS 662/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies