III. ÚS 729/02

21. 03. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl o návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatele společnosti E., spol. s r. o., zastoupeného JUDr. J. P., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 11. 2001, sp.zn. 29 Ca 28/2000,

t a k t o :
N á v r h s e o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelka se opakovanou ústavní stížností domáhala zrušení rozsudku Krajského osudu v Brně ze dne 27. 11. 2001, čj. 29 Ca 28/2000-23. V návrhu bez jakékoliv ústavněprávní argumentace navrhovala, aby Ústavní soud provedl k objasnění celého případu dokazování a posléze ve věci rozhodl. Dále navrhovala, aby Ústavní soud rozhodl o odkladu vykonatelnosti napadeného rozhodnutí Krajského soudu v Brně.
Ve smyslu § 35 a 75 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), Ústavní soud nejdříve zkoumal, zda jsou dány podmínky řízení, za kterých může ve věci jednat. Podle § 72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.
Z přípisu Krajského soudu v Brně ze dne 20. 2. 2003 Ústavní soud zjistil, že napadený rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 27. 11. 2001, čj. 29 Ca 28/2000-23, byl právní zástupkyni navrhovatelky doručen dne 20. 12. 2001. Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti byl Ústavnímu soudu doručen dne 28. 11. 2002, tedy po lhůtě stanovené zákonem pro jeho podání. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle § 43 odst. 1 písmeno b) zákona o Ústavním soudu, odmítnout.
Pokud navrhovatelka s odvoláním na ust. § 75 odst. 1 a 2 zákona o Ústavním soudu požadovala, aby návrh nebyl odmítnut proto, že ve věci se objevily nové skutečnosti, které v době rozhodování soudu nebyly známy, taková skutečnost by mohla být důvodem mimořádného opravného prostředku, nikoliv podání ústavní stížnosti. Ust. § 75 odst. 1 a 2 zákona o Ústavním soudu umožňuje Ústavnímu soudu v mimořádných případech věcně projednat ústavní stížnost, i když navrhovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, respekt. v řízení o podaném opravném prostředku dochází ke značným průtahům. V souzeném případě ust. § 75 zákona o Ústavním soudu aplikovat nelze.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. března 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 21. 3. 2003, sp. zn. III. ÚS 729/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies