IV. ÚS 30/03

24. 03. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti L.. a D. V., zastoupených Mgr. M. S., advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. srpna 2002, sp. zn. 9 Co 627/2002, ve spojení s usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 13. května 2000, sp. zn. 48 E 1295/2001, a ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 11. září 2002, sp. zn. 27 C 182/97,
takto:
Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:
Dne 15. ledna 2003 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, kterým stěžovatelé navrhli zrušení uvedených rozhodnutí a současně požádali Ústavní soud o odklad vykonatelnosti těchto rozhodnutí. K podání však nebyl přiložen stejnopis rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon stěžovatelům k ochraně práv poskytl, jakožto nezbytná součást podání ústavní stížnosti dle ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). S ohledem na tuto skutečnost byl právní zástupce stěžovatelů vyzván k odstranění této vady podání.
Dne 6. února 2003 byl Ústavnímu soudu doručen stejnopis usnesení Krajského soudu v Ostravě. Tento stejnopis byl opatřen razítkem advokátní kanceláře právního zástupce stěžovatelů s datem 11. října 2002. S ohledem na tuto skutečnost si Ústavní soud vyžádal od Okresního soudu v Ostravě informaci, kdy bylo napadené rozhodnutí doručeno účastníkům řízení, případně jejich právním zástupcům. Dle sdělení soudu ze dne 28. února 2003, doručeného dne 4. března 2003, byla právním zástupcům stěžovatelů, jakožto povinných, i právnímu zástupci oprávněného, doručeno napadené rozhodnutí skutečně 11. října 2002.
Ustanovení § 72 odst. 2 zákona stanoví, že ústavní stížnost je možno podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon přiznává. Pokud dnem doručení tohoto rozhodnutí právnímu zástupci stěžovatelů byl 11. říjen 2002, lhůta k podání ústavní stížnosti uplynula v pondělí 9. prosince 2002. Z tohoto pohledu je tedy nutno hledět na ústavní stížnost jako na podanou po lhůtě.
S ohledem na shora uvedené okolnosti proto Ústavní soud uvedené podání odmítl jako podání učiněné po zákonné lhůtě, dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. b) zákona.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 24. března 2003JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 3. 2003, sp. zn. IV. ÚS 30/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies