IV. ÚS 12/03

24. 03. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti M. Š., zastoupeného JUDr. L. L., advokátem, směřující proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 16. října 2002, sp. zn. 61 To 274/2002, ve spojení s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4, ze dne 17. dubna 2002, sp. zn. 6 T 142/2001,
takto:
Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:
Dne 8. ledna 2003 obdržel Ústavní soud ústavní stížnost, kterou se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí soudu, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání do rozsudku soudu prvého stupně. Tímto rozsudkem byl odsouzen pro trestný čin podvodu dle ustanovení § 250 odst. 2 trestního zákona k podmíněnému trestu odnětí svobody na 11 měsíců s odkladem na 2 léta.
Při shromaždování podkladů nezbytných k rozhodnutí Ústavního soudu bylo soudem prvého stupně sděleno, že předmětný spis Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 6 T 142/2001 není možno zapůjčit, neboť ve věci bylo podáno dovolání a spis byl postoupen Nejvyššímu soudu ČR.

Plénum Ústavního soudu s ohledem na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 12. listopadu 2002 ve věci stížnosti č. 46129/99 a č. 47273/99 přijalo závěr, že v případě podání mimořádného opravného prostředku a souběžně podané ústavní stížnosti je třeba na tuto hledět jako na nepřípustnou, a to až do rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku. Běh zákonné lhůty k podání ústavní stížnosti, ve smyslu ustanovení § 72 odst. 2 zákona, počne běžet teprve dnem doručení rozhodnutí o opravném prostředku, a to bez ohledu na způsob rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku. Lhůta bude považována za zachovanou i ve vztahu k předchozímu pravomocnému rozhodnutí. Uvedený postup Ústavního soudu se však nevztahuje na obnovu řízení.
Uvedené závěry pléna byly 3. února 2003 publikovány jako Sdělení Ústavního soudu pod č. 32/2003 Sb.
S ohledem na tento závěr a na skutečnost, že stěžovatel podal souběžně s ústavní stížností i dovolání, je ústavní stížnost podána předčasně, a proto ji Ústavní soud posoudil jako podání nepřípustné ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 zákona a jako takovou ji odmítl dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. e) zákona.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).
V Brně dne 24. března 2003

JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 3. 2003, sp. zn. IV. ÚS 12/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies