I. ÚS 125/03

25. 03. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele F.. K., t a k t o :


Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Z obsahu ústavní stížnosti a z předložených listin je zřejmé, že stěžovatel brojí proti rozsudku Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 26. 2. 2001, sp. zn. 3 T 184/2000, a proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 6. 2001, sp. zn. 3 To 266/2001. Tvrdí, že v průběhu řízení soudy neprovedly řádné dokazování a že se stal obětí špatně identifikované osoby.

Ústavní soud především zkoumal, zda je návrh podaný ve lhůtě stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 citovaného zákona lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy bylo stěžovateli doručeno rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.

Ústavní soud zjistil, že napadené unesení Krajského soudu v Českých Budějovicích bylo stěžovateli doručeno dne 18. 9. 2001. Od uvedeného dne do podání ústavní stížnosti k poštovní přepravě dne 28. 2. 2003, tedy zjevně uplynula delší doba, než kterou připouští zákon.

Proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. března 2003


JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 25. 3. 2003, sp. zn. I. ÚS 125/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies