III. ÚS 590/02

25. 03. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 590/02

Ústavní soud rozhodl dne 25. března 2003, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Holländera, soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Jiřího Muchy, ve věci navrhovatelů:

1) Město Ch.
2) Město H.
3) Město L. B.
4) Město L. nad S.
5) Obec D.
6) Město K. L.
7) Město P.
8) Město P. nad M.
9) Město J.
10) Město T.nad O.
11) Město P.
12) Město D.
13) Město V. nad L.
14) Město R.
zastoupených JUDr. M. K., advokátem, o návrhu na zrušení § 11 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. c), § 66, § 66a, § 66b zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zák. č. 313/2002 Sb., § 2, § 3 písm. b), § 4 zákona č. 314/2002 Sb. a přílohy č. 2 k tomuto zákonu, části 61., 86., 110., 21., 47., 57., 70., 73., 76., 80., 82. a 84. zák. č. 320/2002 Sb., t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelé se domáhali zrušení výše citovaných částí označených zákonů s tím, že podle jejich přesvědčení představují nezákonný zásah do práv stěžovatelů na územní samosprávu, jakož i do ústavně zaručených práv a svobod občanů obce, kterou představují.
Návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení je podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy oprávněn podat prezident republiky, skupina nejméně 41 poslanců nebo 17 senátorů, senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti a ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 zákona o Ústavním soudu. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, jestliže mj. shledá, že byl podán ve smyslu § 64 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, avšak někým zjevně neoprávněným [§ 64 odst. 1, § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 43 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
S ohledem na obsah návrhu a na znění § 64 odst. 1 a § 43 odst. 2 písm. b) a odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku uvedeno, když stěžovatelé k podání návrhu na zrušení části označených zákonů oprávněni nejsou.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. března 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 25. 3. 2003, sp. zn. III. ÚS 590/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies