I. ÚS 143/03

27. 03. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Güttlerem ve věci ústavní stížnosti V. Š., proti usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne 28. 2. 2003, sp. zn. 6 T 125/2002,

t a k t o :

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :


Stěžovatel ve svém návrhu brojí proti v záhlaví uvedenému usnesení, kterým byla zamítnuta jeho žádost o propuštění z vazby. Napadené usnesení považuje za stojící v rozporu s jeho základními právy, neboť okresní soud rozhodl o zamítnutí jeho žádosti o propuštění z vazby, byť vazbu ve smyslu § 71 trestního zákona neprodloužil. Na tyto skutečnosti prý soud upozornil, leč ten jeho námitky neakceptoval.

Ústavní soud konstatuje, že ještě před tím, než se může zabývat materiální stránkou věci, je povinen vždy přezkoumat procesní náležitosti a předpoklady ústavní stížnosti. Pouze tehdy, jestliže návrh splňuje všechny zákonem stanovené formální náležitosti a předpoklady, může se jím zabývat také věcně.

Jedním ze základních pojmových znaků ústavní stížnosti, jakožto prostředku ochrany ústavně zaručených základních práv nebo svobod, je její subsidiarita. To znamená, že ústavní stížnost lze zpravidla podat pouze tehdy, jestliže navrhovatel ještě před tím vyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje (srov. ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů). V opačném případě je ústavní stížnost nepřípustná.

V souzené věci Ústavní soud shledal, že stěžovatel všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje ve smyslu citovaného ustanovení nevyčerpal, neboť - jak Ústavní soud dotazem u Okresního soudu v Teplicích zjistil - stěžovatel podal dne 10. 3. 2003 proti napadenému usnesení stížnost, o níž Krajský soud v Ústí nad Labem dosud nerozhodl.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 27. března 2003


JUDr. VojenGüttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2003, sp. zn. I. ÚS 143/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies