III. ÚS 43/03

01. 04. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 43/03Ústavní soud ČR rozhodl ve věci stěžovatelky J. K., proti postupu orgánů veřejné moci,

t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í

Stěžovatelka podala dne 27. 1. 2003 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"), který byl doručen Ústavnímu soudu dne 28. 1. 2003. Návrh směřoval proti postupu orgánů veřejné moci.
Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla stěžovatelka podle § 41 písm. b) citovaného zákona vyzvána k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která jí byla stanovena na 15 dnů. Výzva byla stěžovatelce doručena dne 26. 2. 2003. Lhůta uplynula dne 13. 3. 2003. Stěžovatelka podala dne 3. 3. 2003 (doručeno Ústavnímu soudu dne 4. 3. 2003) doplnění ústavní stížnosti, jímž připojila podkladové dokumenty, avšak toto doplnění nelze považovat za odstranění vad podání ve smyslu výše uvedené výzvy.
Vzhledem k tomu, že stěžovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě k tomu stanovené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. dubna 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2003, sp. zn. III. ÚS 43/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies