III. ÚS 759/02

01. 04. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 759/02Ústavní soud ČR rozhodl ve věci stěžovatele P. K., zastoupeného JUDr. O. K., advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 9 Co 75/2002-33 ze dne 14. 6. 2002,
t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í

Stěžovatel osobně podal dne 11. 12. 2002 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"). Návrh směřoval proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 9 Co 75/2002-33 ze dne 14. 6. 2002.
Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel podle § 41 písm. b) citovaného zákona vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla stěžovateli doručena dne 13. 1. 2003. Ve lhůtě požádal stěžovatel o prodloužení lhůty k odstranění. Jeho žádosti bylo vyhověna a lhůta k odstranění vad byla přípisem Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2003 prodloužena do 10. 3. 2003.
Vzhledem k tomu, že stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu stanovené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. dubna 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2003, sp. zn. III. ÚS 759/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies