II. ÚS 555/02

04. 04. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatelky I. C.-B., o návrhu, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 16. 8. 2002, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatelka se svým návrhem obrátila na Ústavní soud se žádostí o přešetření postupu Městského soudu v Brně v řízení vedeném pod sp. zn. 5 T 226/2000.
Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst. 1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byla navrhovatelka vyzvána k odstranění vad svého podání ve lhůtě 30 dnů s upozorněním, že jestliže vytčené vady ve stanovené lhůtě neodstraní, bude její návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona odmítnut. První pokus o doručení výzvy Ústavní soud učinil dne 2. 9. 2002. Doklad pošty o jejím doručení však ani přes urgenci ze dne 23. 10. 2002 neobdržel. Proto výzvu dne 31. 1. 2003 zaslal znovu. Tento přípis byl navrhovatelce doručen dne 7. 2. 2003.
Ústavní soud je nucen konstatovat, že dne 10. 3. 2003 marně uplynula soudcovská lhůta určená k odstranění vytčených vad podání, aniž je navrhovatelka odstranila.
Za situace, kdy navrhovatelka i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranila, nezbylo Ústavnímu soudu, než její návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.
V Brně dne 4. dubna 2003 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 4. 2003, sp. zn. II. ÚS 555/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies