IV. ÚS 148/03

07. 04. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

IV. ÚS 148/03


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti JUDr. M. Č., zastoupeného JUDr. L. S., advokátkou, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 13. 11. 2002, čj. 26 Co 326/2002-378,

t a k t o :


Ústavní stížnost se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se svou ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou faxem, odeslaným dne 13. 3. 2003, domáhá zrušení shora označeného rozhodnutí Krajského soudu v Praze z důvodů, které blíže ve svém podání rozvádí. Jak Ústavní soud zjistil dotazem u Okresního soudu Praha - západ, byl právnímu zástupci stěžovatele napadený rozsudek doručen dne 10. 1. 2003. Tímto dnem počala stěžovateli běžet 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti, stanovená v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která uplynula dne 10. 3. 2003. Jestliže stěžovatel podal ústavní stížnost teprve dne 13. 3. 2003, stalo se tak po lhůtě pro její podání zákonem stanovené, a proto musela být podle § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. dubna 2003
JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2003, sp. zn. IV. ÚS 148/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies