IV. ÚS 683/2000

09. 04. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 9. dubna 2003 ve věci ústavní stížnosti PARTNERS CR, s. r. o, Hradešínská 45, 100 00 Praha 10, zastoupené Mgr. Petrem Zápotočným, advokátem AK, Žižkova 280, 580 01 Havlíčkův Brod, proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 15. 3. 1999, čj. 13 Cm 871/97-92, a rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 5. 2000, čj. 5 Cmo 306/99-127,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Jak vyplývá z přípisu Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 3. 2003, bude spis 13 Cm 871/97 tohoto soudu teprve nyní předložen Nejvyššímu soudu ČR k rozhodnutí o podaném dovolání proti rozhodnutím napadeným touto ústavní stížností. To ovšem znamená, že Ústavní soud je nucen se řídit svým sdělením publikovaným pod č. 32/2003 Sb., nepřipouštějícím již souběžné řízení o mimořádném opravném prostředku a ústavní stížnosti. Vzhledem k uvedenému je tedy ústavní stížnost v dané procesní situaci nepřípustná (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu), takže Ústavnímu soudu nezbylo, než ji podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) citovaného zákona, ve znění zákona č. 77//1998 Sb., odmítnout.

Šedesáti denní lhůta k podání ústavní stížnosti počne běžet dnem doručení rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku s výjimkou obnovy řízení bez ohledu na způsob rozhodnutí o něm a bude považována za zachovanou i ve vztahu k předchozímu pravomocnému rozhodnutí.


Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.


V Brně dne 9. dubna 2003JUDr. Vladimír Čermák
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 4. 2003, sp. zn. IV. ÚS 683/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies