II. ÚS 131/03

14. 04. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci návrhu navrhovatele S. M., směřujícího proti usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2003, sp. zn. 795/02, a dále proti usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 2. 2003, sp. zn. II. ÚS 106/03, t a k t o :


Návrh se odmítá.
Odůvodnění:


Navrhovatel se podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 4. 3. 2003, domáhal toho, aby se Ústavní soud znovu zabýval jeho ústavními stížnostmi, které byly usnesením Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2003, sp. zn. 795/02, a dále usnesením Ústavního soudu ze dne 25. 2. 2003, sp. zn. II. ÚS 106/03 - podle stěžovatele nezákonně - Ústavním soudem odmítnuty. Ze spisového materiálu Ústavní soud zjistil, že první stížnost stěžovatele byla odmítnuta pro neodstranění vad podání stěžovatelem ve lhůtě mu k tomu určené, druhá pro nepřípustnost návrhu.

Podle ust. § 43 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, není podání odvolání (podání opravného prostředku) proti usnesení Ústavního soudu o odmítnutí návrhu podle ust. § 43 odst. 1 a 2 cit. zák. přípustné. Napadené usnesení obsahovalo poučení v souladu s uvedeným ustanovením.

Pod pojmem "odvolání" je nutno rozumět jakýkoli vnitrostátní prostředek. To znamená, že usnesení Ústavního soudu je konečné, a není proto proti němu přípustná ani ústavní stížnost, či jiný opravný prostředek, jakým je dovolání, rozklad, návrh na obnovu řízení, stížnost apod.

Projednávané podání stěžovatele je opravným prostředkem, kterým stěžovatel napadá konkrétní rozhodnutí Ústavního soudu a domáhá se jeho zrušení a vydání nového rozhodnutí v projednávané věci, a proto jde o návrh nepřípustný.

Podle ust. § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li podaný návrh nepřípustný.

Při shrnutí výše uvedených skutečností soudci zpravodaji nezbylo, než podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítnout jako návrh nepřípustný.

Protože byl Ústavní soud nucen z výše uvedených důvodů podaný návrh odmítnout, nezabýval se již dalšími nedostatky podání ve smyslu ust. § 30, § 34 a § 72 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2003, sp. zn. II. ÚS 131/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies