II. ÚS 745/02

15. 04. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. K., proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 19. 4. 2002, sp. zn. 41 Nc 1722/2002, 41 P a Nc 152/2002, a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 9. 2002, sp. zn. 13 Co 561/2002, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:

Ústavní soud dne 4. 12. 2002 obdržel ústavní stížnost proti v záhlaví citovaným rozhodnutím, v níž stěžovatel poukazuje na to, že obecné soudy porušily čl. 36 Listiny základních práv a svobod, když mu v řízení o způsobilosti k právním úkonům ustanovily opatrovníka, jenž se v jeho věci dopustil protizákonného jednání.

Protože předmětné podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30, § 31, § 34, § 72 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad návrhu. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) odmítnout ve smyslu § 43 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 7. 1. 2003. Na tuto výzvu reagoval stěžovatel mimo jiné zasláním plné moci (dopis ze dne 25. 1 2003), kterou měl stěžovatel udělit advokátce Mgr. A.Š., avšak Ústavní soud zjistil, že jmenovaná jednak není advokátkou, jednak pověření k zastupování stěžovatele nepřijala (viz č.l. 7 spisu ÚS).

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly naplněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula. Proto soudci zpravodaji nezbylo než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout.


Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.V Brně dne 15. dubna 2003

JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 4. 2003, sp. zn. II. ÚS 745/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies