IV. ÚS 550/01

15. 04. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci náhrady nákladů zastoupení stěžovatele Z. T. vzniklých v řízení o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze 17.7.2001 č.j. 30 Ca 173/99-21, rozhodnutí Finančního úřadu Brno II z 20.5.1999 č.j. 56754/99/289940/1188 a proti exekučnímu příkazu Finančního úřadu Brno II z 19.4.1999 č.j. 41429/99/289940/1188 takto:

Návrh se zamítá.

Odůvodnění:


Stěžovatel se návrhem z 10.9.2001 doplněným 22.10.2001 domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze 17.7.2001 č.j. 30 Ca 173/99-21, rozhodnutí Finančního úřadu Brno II z 20.5.1999 č.j. 56754/99/289940/1188 a exekučního příkazu Finančního úřadu Brno II z 19.4.1999 č.j. 41429/99/289940/1188 ve věci daňového nedoplatku obchodní společnosti DIMENZE alfa, v.o.s., kterými mu byla jako bývalému společníkovi této společnosti uložena povinnost v postavení ručitele zaplatit 50 694 Kč. V návrhu současně požádal o vydání rozhodnutí, že náklady spojené se zastoupením zcela zaplatí stát. K tomu uvedl, že jeho majetkové poměry jsou neutěšené a pochybeními orgánů veřejné moci mu byly způsobeny již nemalé výdaje za právní zastoupení.

Podle § 83 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, může soudce zpravodaj na návrh stěžovatele rozhodnout, že náklady na jeho zastoupení zcela nebo zčásti zaplatí stát, pokud to odůvodňují osobní a majetkové poměry stěžovatele, zejména nemá-li dostatečné prostředky k placení nákladů spojených se zastoupením a nebyla-li ústavní stížnost odmítnuta. Z hypotézy citovaného ustanovení vyplývá nezbytnost splnění dvou simultánních podmínek. Zatímco druhá z nich je splněna, existenci první Ústavní soud neshledal. Pouhé stěžovatelovo tvrzení o jeho neutěšených majetkových poměrech a vzniku nemalých výdajů za právní zastoupení není dostatečným pokladem pro vyhovění jeho návrhu a vybočení ze zavedené praxe Ústavního soudu, podle níž stát platí stěžovatelovy náklady zastoupení jen ve výjimečných zvláštního zřetele hodných případech.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 15. dubna 2003

JUDr. Miloš Holeček
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 15. 4. 2003, sp. zn. IV. ÚS 550/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies