III. ÚS 72/03

17. 04. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti stěžovatelky O. A., zastoupené JUDr. B. S., advokátkou, proti usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 9 To 142/02 ze dne 28. 8. 2002 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 11 Nt 158/2002-50 ze dne 29. 7. 2002,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Stěžovatelka podala osobním podáním dne 11. 2. 2003 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti. Návrh směřoval proti usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 9 To 142/02 ze dne 28. 8. 2002 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 11 Nt 158/2002-50 ze dne 29. 7. 2002. Napadenými rozhodnutími obecných soudů byla podle názoru stěžovatelky porušena ustanovení čl. 7, čl. 10 odst. 1, čl. 36 a čl. 38 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Dříve než se Ústavní soud může zabývat přezkoumáváním věcného obsahu podaného návrhu, je povinen zkoumat, zda jsou splněny podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), které jsou nezbytné pro zahájení řízení o ústavní stížnosti.


Podle § 72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

V předmětné věci je napadeno usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 9 To 142/02 ze dne 28. 8. 2002. Ze sdělení Krajského soudu v Brně sp. zn. 1 Nt 109/2002 ze dne 20. 3. 2003 a přiložené dodejky Krajského soudu v Hradci Králové vyplývá, že napadené usnesení Vrchního soudu v Praze bylo stěžovatelce doručeno dne 15. 10. 2002. Tímto dnem počala plynout lhůta pro podání ústavní stížnosti, která uplynula dne 13. 12. 2002. Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti však byl osobně doručen Ústavnímu soudu dne 11. 2. 2003.

Vzhledem k uvedenému nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout, jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. dubna 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2003, sp. zn. III. ÚS 72/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies