I. ÚS 98/03

22. 04. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky J. H., proti usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 20. 11. 2002, č.j. 16C 274/2000-25, proti usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 12. 12. 2001, sp. zn. 16 C 274/2000, a proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 12. 2002, sp. zn. 10 Co 835/2002, t a k t o :


Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavnímu soudu byla dne 13. 2. 2003 doručena ústavní stížnost stěžovatelky J. H. proti v záhlaví označeným rozhodnutím obecných soudů.

Ústavní stížnost neměla všechny náležitosti ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatelka nebyla zastoupena advokátem (§§ 30 odst. 1 a 31 odst. 2 cit. zákona).

Dne 25. 2. 2003 byla stěžovatelka vyzvána k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady ve lhůtě 20 dnů od doručení této výzvy. Dne 12. 3. 2003 Ústavní soud obdržel žádost stěžovatelky o prodloužení dané lhůty. Ústavní soud její žádosti vyhověl a opakovaně stěžovatelku poučil o tom, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní shora uváděné vady v dodatečné lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy. Tato výzva byla stěžovatelce doručena dne 1. 4. 2003.


Stěžovatelka ve stanovené lhůtě (ani k dnešnímu dni) tyto vady neodstranila.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. dubna 2003
JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2003, sp. zn. I. ÚS 98/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies