I. ÚS 39/03

22. 04. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

I. ÚS 39/03

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu I. S., takto:

Návrh se odmítá.


Odůvodnění:

Podání navrhovatelky bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 20. 1. 2003.

Po přezkoumání návrhu Ústavní soud zjistil, že návrh nemá všechny náležitosti ústavní stížnosti, které zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví. Především z návrhu nebylo patrno, čeho se navrhovatelka domáhá, ani v něm nebyly označeny důkazy, kterých se navrhovatelka dovolává (§ 34 odst. 1 cit. zák.). Nebylo v něm uvedeno, která základní práva či svobody byly porušeny, návrh nebyl zaslán v dostatečném počtu vyhotovení (§ 34 odst. 2 cit. zák.), nebyla k němu připojena kopie rozhodnutí o posledním opravném prostředku, a navrhovatelka nebyla zastoupena advokátem (§ 30 cit. zák.).

Na základě shora uvedených skutečností byla navrhovatelka přípisem ze dne 3. 2. 2003 vyzvána Ústavním soudem, aby výše uvedené nedostatky podání odstranila, a současně jí byla stanovena lhůta k odstranění vytýkaných nedostatků, která činila 20 dnů ode dne doručení výzvy navrhovatelce.

Dne 27. 2. 2003 obdržel Ústavní soud podání navrhovatelky, v němž žádala o prodloužení stanovené lhůty o dalších 20 dnů, a to z důvodu žádosti stěžovatelky o stanovení advokáta AK ČR. Ústavní soud lhůtu prodloužil, avšak dne 18. 3. 2003 navrhovatelka opět, tentokrát telefonicky, požádala o další prodloužení lhůty o 30 dnů s odůvodněním, že přidělený právní zástupce musí věc prostudovat. Ústavní soud tedy opět lhůtu prodloužil, a to do 18. 4. 2003. Dne 10. 4. 2003 pak stěžovatelka telefonicky žádala o opětovné prodloužení lhůty. Dopisem, doručeným Ústavnímu soudu dne 16. 4. 2003 stěžovatelka požádala o prodloužení lhůty do 7. 5. 2003. Na další prodloužení však již Ústavní soud nepřistoupil, a to proto, že ústavní stížnost byla doručena již 20. 1. 2003, a že se jedná již o šestou stížnost téže stěžovatelky v téže věci. Předchozí stížnosti byly Ústavním soudem rovněž odmítnuty.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelka ve stanovené lhůtě vytýkané nedostatky návrhu neodstranila, dospěl Ústavní soud k závěru, že jsou splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 22. dubna 2003

Prof. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2003, sp. zn. I. ÚS 39/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies