IV. ÚS 221/03

23. 04. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

IV. ÚS 221/03


Ústavní soud rozhodl dne 23. dubna 2003 ve věci ústavní stížnosti ing. K. M., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 10. 2002, čj. 54 Co 196/2002-30, 54 Co 192/2002-27, 54 Co 197/2002-47,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. V projednávané věci, jak Ústavní soud zjistil z obsahu usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 3. 2003 ve věci shora uvedených spisových značek, nabyly napadené rozsudky právní moci dne 15. 11. 2002, když stěžovateli byly řádně doručeny.

Za tohoto stavu věci Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost ze dne 2. 4. 2003 podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout.

Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.


V Brně dne 23. dubna 2003JUDr. Vladimír Čermák
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2003, sp. zn. IV. ÚS 221/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies