III. ÚS 134/03

24. 04. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 134/03

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele O. R., o návrhu ze dne 14. března 2003,
t a k t o :Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel, který se svým podáním domáhal přezkoumání rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. září 2002 sp. zn. 30 Cdo 1310/2002, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.
Stěžovatel, který výzvu obdržel dne 3. dubna 2003, vady návrhu ve lhůtě neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 cit. zákona o Ústavním soudu).
Pro výše uvedené byl návrh odmítnut [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. dubna 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2003, sp. zn. III. ÚS 134/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies