III. ÚS 125/03

24. 04. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 125/03


Ústavní soud rozhodl dne 24. dubna 2003, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Holländera, soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Vladimíra Čermáka, ve věci J. V., o návrhu na zrušení vyhlášky obce č. j. 23/97, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel se v podání ze dne 9. března 2003 domáhal "prošetření ústavnosti vyhlášky Teplic", týkající se placeného stání na místních komunikacích, a prošetření postupu úředníků a komise přestupků obce O.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy [§ 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení jsou oprávněni podat ti, kdo jsou uvedeni v § 64 odst. 1 písm. a) až d) uvedeného zákona, návrh na zrušení jiného právního předpisu (nebo jeho jednotlivých ustanovení) vydaného obcí v její samostatné působnosti může podat i přednosta okresního úřadu a zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku (§ 64 odst. 3 cit. zákona o Ústavním soudu).
S ohledem na výše uvedené nutno konstatovat, že stěžovatel zjevně není osobou oprávněnou k podání návrhu na zrušení předpisu či jeho jednotlivých ustanovení, vydaného obcí, a proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 2 písm. b) a odst. 1 písm. c) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. dubna 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2003, sp. zn. III. ÚS 125/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies