IV. ÚS 187/03

05. 05. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 187/03
Ústavní soud rozhodl o návrhu K. S., na "revizi rozsudků",

t a k t o :

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní soud obdržel dne 28. 3. 2003 podání stěžovatele (k poštovní přepravě předané dne 27. 3. 2003), které nemá náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, z jehož obsahu však lze dovodit, že se jím stěžovatel domáhá, z důvodů v podání rozvedených, revize rozhodnutí obecných soudů, a to Obvodního soudu pro Prahu 7, sp. zn. 3 T 88/93, a Obvodního soudu pro Prahu 10, sp. zn. 2 T 107/95, ze dne 13. 5. 1998.

Jak Ústavní soud zjistil ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 10, sp. zn. 2 T 107/95, v němž je založen i trestní příkaz Obvodního soudu pro Prahu 7, sp. zn. 3 T 88/93, byl tento vydán dne 5. 1. 1994 a právní moci nabyl dne 27. 4. 1994. Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10, sp. zn. 2 T 107/95, byl vydán dne 13. 5. 1998, o odvolání stěžovatele proti tomuto rozsudku pak rozhodoval Městský soud v Praze rozsudkem, sp. zn. 8 To 358/98, ze dne 13. 8. 1998, který byl stěžovateli doručen dne 26. 10. 1998. Tímto dnem nejpozději tedy stěžovateli počala běžet zákonná šedesátidenní lhůta k podání ústavní stížnosti, uvedená v ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a jestliže tedy stěžovatel svůj návrh - jak shora uvedeno - podal teprve dne 27. 3. 2003, stalo se tak evidentně po lhůtě pro jeho podání zákonem stanovené, a proto byl jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona jako opožděně podaný odmítnut, aniž by soud dále stěžovatele vyzýval k odstranění formálních vad jeho podání.


Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. května 2003
JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2003, sp. zn. IV. ÚS 187/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies