I. ÚS 15/03

06. 05. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

I. ÚS 15/03


Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky J. Š., zastoupené advokátem Mgr. B. P., proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 9. 2001, sp. zn. 28 Cdo 1109/2001, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30. 1. 2001, sp. zn. 17 Co 49/2001, a usnesením Okresního soudu ve Znojmě ze dne 1. 11. 2000, sp. zn. 7 C 809/98, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:

Stěžovatelka ve svém návrhu namítala porušení svých základních lidských práv postupem obecných soudů ve věci zastavení řízení pro překážku litispendence.

Vzhledem k okolnosti, že podání stěžovatelky neodpovídalo příslušným ustanovením zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatelku přípisem ze dne 27. 1. 2003 k odstranění vad podání. Současně ji poučil, že pokud ve lhůtě do 30 dnů od doručení soudní výzvy vady podání neodstraní, bude její návrh ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Výzva k odstranění vad byla stěžovatelce doručena na druhý pokus (první zásilka nebyla stěžovatelkou ve lhůtě vyžádána) dne 10. 3. 2003. Stěžovatelka k výzvě Ústavního soudu pak vlastnoručně znovu vylíčila některé (z jejího pohledu významné) okolnosti, avšak nedoložila, kdy došlo k doručení posledního pravomocného prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, ač k tomu byla Ústavním soudem vyzvána (uvedla pouze, že ".. je přesvědčená, o tom, že by její právní zástupce v případě, že by mu bylo doručeno rozhodnutí Nejvyššího soudu, podal stížnost Ústavnímu soudu ..."). Ústavní soud současně podotýká, že pod předmětným právně zcela nekvalifikovaným a zmatečným podáním je podepsán advokát, resp. je otištěno razítko advokátní kanceláře Mgr. B. P. (vč. podpisu) a doložena i plná moc tohoto advokáta. S přihlédnutím ke shora uvedenému proto lhůta k odstranění vad marně uplynula dnem 9. 4. 2003.

V návaznosti na skutečnost, že stěžovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě soudem určené, tj. do 9. 4. 2003, přičemž vzala na vědomí poučení Ústavního soudu o následcích neodstranění vad, rozhodl Ústavní soud v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona tak, že návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 6. května 2003

Prof. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 5. 2003, sp. zn. I. ÚS 15/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies