I. ÚS 155/03

13. 05. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele K. S., zastoupeného advokátem JUDr. J. J.

t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel v ústavní stížnosti ze dne 13. 3. 2003 rekapituluje průběh trestního řízení, které proti němu bylo vedeno, a upozorňuje na řadu pochybení, kterých se měly dopustit orgány Policie ČR, a dále Krajský soud v Plzni, Vrchní soud v Praze a Nejvyšší soud ČR, jež ve věci rozhodovaly. Stěžovatel přitom zpochybňuje jak procesní postup orgánů činných v trestním řízení, tak také způsob prováděného dokazování a jeho právní posouzení.

Ústavní soud vyzval stěžovatele i jeho právního zástupce přípisem ze dne 28. 4. 2003, který stěžovatel i jeho právní zástupce obdrželi dne 29. 4. 2003, k odstranění vad, na něž je upozornil s tím, že pokud ve lhůtě 10 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut. Ústavní soud stěžovatele a jeho právního zástupce především upozornil na skutečnost, že z obsahu ústavní stížnosti není zřejmé, proti kterým rozhodnutím ve skutečnosti směřuje, že k návrhu není připojena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva připouští, a že ani přiložená plná moc není dostatečně specifikována, neboť zmocňuje advokáta "k Ústavnímu soudu" a neurčuje, jakého řízení se týká.

Protože vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené odstraněny nebyly, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.V Brně dne 13. května 2003JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 13. 5. 2003, sp. zn. I. ÚS 155/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies