III. ÚS 30/03

14. 05. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 30/03


Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele J. M., o návrhu ze dne 20. ledna 2003,
t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel, který se domáhal přezkoumání a zrušení rozsudku Okresního soudu v Děčíně č. j. 11 C 2339/95-129 a sp. zn. 17 C 984/97, Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. listopadu 2001 č. j. Co 962/2000-115 a č. j. Co 456/2000-68, jakož i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. j. 26 Cdo 745/2001-82, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů a současně poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož neodstranění vad návrhu je důvodem k jeho odmítnutí.
Poněvadž k odstranění vad návrhu nedošlo ani po opakovaném prodloužení lhůty do 30. dubna 2003 či podáním stěžovatele ze dne 28. dubna 2003, který mj. nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku uvedeno [§ 30 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. května 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2003, sp. zn. III. ÚS 30/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies