III. ÚS 182/03

14. 05. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 182/03


Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatelky MUDr. V. J., o návrhu ze dne 7. dubna 2003, t a k t o :


Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í


Návrhem, který Ústavní soud obdržel dne 7. dubna 2003, se stěžovatelka domáhala mj. zrušení usnesení Městského soudu v Brně ze dne 8. ledna 2003 č. j. 26 E 1143/2001-19 a vyloučení vyšší soudní úřednice jmenovaného soudu z konání řízení ve věci citované spisové značky.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, byla navrhovatelka vyzvána k odstranění jeho vad ve lhůtě 15 dnů a současně poučena o obsahu § 43 odst 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.
Navrhovatelka, která obdržela výzvu dne 23. dubna 2003, vady návrhu ve lhůtě neodstranila, nesplnila povinnost být v řízení před Ústavním soudem advokátem, a proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 30 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. května 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2003, sp. zn. III. ÚS 182/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies