II. ÚS 118/03

14. 05. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele J. T., o návrhu, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 25. 2. 2003, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel požádal Ústavní soud "stížností" o přešetření blíže specifikovaného postupu orgánů činných v trestním řízení. Podal dříve několik trestních oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku a dalších trestných činů pracovníky Č. s., a neznámým pachatelem. Navrhovatel není spokojen s jejich vyřízením a s vyřízením dalších svých podání příslušnými orgány.
Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst.1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad svého podání ve lhůtě 21 dne s upozorněním, že jestliže vytčené vady ve stanovené lhůtě neodstraní, bude jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona odmítnut. Tento přípis byl navrhovateli doručen dne 17. 3. 2003.
Ústavní soud je nucen konstatovat, že dne 7. 4. 2003 uplynula soudcovská lhůta určená k odstranění vytčených vad podání, aniž je navrhovatel odstranil.
Za situace, kdy navrhovatel i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu, než jeho návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.


P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.V Brně dne 14. května 2003 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2003, sp. zn. II. ÚS 118/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies