IV. ÚS 138/03

15. 05. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

IV. ÚS 138/03


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti J. J., bez právního zastoupení, proti rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Brně ze dne 12. prosince 2002, sp. zn. 3 KZv 227/2000, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Dne 6. března 2003, bylo Ústavnímu soudu doručeno faxové podání, označené jako ústavní stížnost, doplněné dopisem dne 10. března 2003. Stížnost směřovala proti uvedenému rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Brně, kterým měla být zamítnuta stížnost proti rozhodnutí Policie ČR o odložení věci - podezření ze spáchání trestného činu krádeže.
S ohledem na skutečnost, že podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti, stanovené v § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), byla právní zástupkyně stěžovatele vyzvána k odstranění vad podání. Dne 30. března 2003 bylo doručeno faxem podání právní zástupkyně, která Ústavnímu soudu sdělila, že stěžovatele již nezastupuje (doplněno dopisem dne
2. dubna 2003).
S ohledem na tuto skutečnost Ústavní soud vyzval stěžovatele k odstranění vad podání dopisem doručeným dne 4. dubna 2003. Ve výzvě byl rovněž upozorněn, že neodstraní-li vady podání ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, bude jeho podání odmítnuto.
Jelikož na výzvu stěžovatel nezareagoval, nezbylo Ústavnímu soudu než po marném uplynutí stanovené lhůty ústavní stížnost odmítnout, pro neodstranění vad podání dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 15. května 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 15. 5. 2003, sp. zn. IV. ÚS 138/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies