IV. ÚS 192/03

20. 05. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

IV. ÚS 192/03


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti L. P., bez právního zastoupení, proti neurčenému rozhodnutí Okresního soudu v Karviné a Ministerstva spravedlnosti ČR, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Dne 1. dubna 2003, bylo Ústavnímu soudu doručeno podání označené jako stížnost. Stěžovatel v ní uvedl, že na základě nespecifikovaných rozhodnutí orgánů veřejné moci (rozhodnutí Okresního soudu v Karviné a Ministerstva spravedlnosti ČR) se cítí šikanován, a proto se obrací na Ústavní soud. Dále uvedl, že po obstarání nezbytné částky svoje podání doplní. Podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a proto mu Ústavní soud dopisem ze dne 8. dubna 2003, doručeným dne 9. dubna 2003, stanovil k odstranění vad podání lhůtu v trvání 30 dnů od doručení výzvy. Ve výzvě byl rovněž upozorněn, že neodstraní-li vady podání ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, bude jeho podání odmítnuto.
Jelikož na výzvu stěžovatel nezareagoval, nezbylo Ústavnímu soudu než po marném uplynutí stanovené lhůty ústavní stížnost odmítnout, pro neodstranění vad podání dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 20. května 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2003, sp. zn. IV. ÚS 192/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies