III. ÚS 176/03

20. 05. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 176/03

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele S.M., o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 11. března 2003 č. j. Na 226/2003-9, t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel, který se cestou ústavní stížnosti domáhal zrušení výše označeného rozhodnutí, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož neodstranění vad návrhu je důvodem k jeho odmítnutí.
Stěžovatel obdržel výzvu k odstranění vad návrhu dne 10. dubna 2003, tyto neodstranil, a to ani podáním ze dne 14. dubna 2003, když zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Pro výše uvedené bylo proto rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. května 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2003, sp. zn. III. ÚS 176/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies