IV. ÚS 86/02

20. 05. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

IV. ÚS 86/02


Ústavní soud rozhodl dne 20. května 2003 ve věci ústavní stížnosti ing. I. M., zastoupeného JUDr. M. J., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 11. 2001, čj. 20 Co 249/2001-81,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje; za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení. Ústavní stížností napadený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové byl rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 11. 2002, čj. 21 Cdo 426/2002-97, k dovolání stěžovatele zrušen a věc byla vrácena Krajskému soudu v Hradci Králové k dalšímu řízení. Jak plyne z přípisu Okresního soudu v Hradci Králové z 24. 3. 2003, spis se doposud nachází u krajského soudu.

Za tohoto stavu věci Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., odmítnout.


Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 20. května 2003JUDr. Vladimír Čermák
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2003, sp. zn. IV. ÚS 86/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies