IV. ÚS 233/03

26. 05. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

IV. ÚS 233/03


Ústavní soud rozhodl dne 26. května 2003 ve věci ústavní stížnosti E. K., zastoupené JUDr. P. H., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 1. 2003, čj. 26 Co 485/2002-52, a rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 13. 9. 2002, čj. 8 C 15/2001-37,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení.

Z obsahu spisu 8 C 15/2001 Okresního soudu v Trutnově Ústavní soud zjistil, že proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové stěžovatelka podáním z 24. 4. 2003 podala dovolání, které dosud nebylo Nejvyššímu soudu ČR předloženo k rozhodnutí. Jde tedy o případ, na který pamatuje sdělení Ústavního soudu ČR publikované pod č. 32/2003 Sb. zakládající důvod nepřípustnosti ústavní stížnosti až do rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku s výjimkou rozhodnutí o obnově řízení.

Z uvedených důvodů Ústavní soud ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., odmítl.


Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 26. května 2003


JUDr. Vladimír Čermák
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2003, sp. zn. IV. ÚS 233/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies