III. ÚS 97/03

26. 05. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 97/03


Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele R. V., mimo ústní jednání dne 26. května 2003 soudcem zpravodajem JUDr. Jiřím Muchou, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Navrhovatel podal dne 24. února 2003 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 25. února 2003. Předmětným návrhem se domáhal zrušení ust. § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák.

Formální vady návrhu spočívaly v tom, že k němu nebyla připojena kopie rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona), stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona), návrh nebyl předložen v potřebném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 2 zákona) a nebylo v něm uvedeno, čeho se jím navrhovatel domáhá (§ 34 odst. 1 zákona). Tyto formální vady byly navrhovateli vytknuty výzvou Ústavního soudu (č. l. 2 spisu), kterou dle doručenky navrhovatel převzal dne 6. března 2003, a současně mu byla k jejich odstranění stanovena 30denní lhůta.

V takto stanovené lhůtě navrhovatel vytknuté formální vady návrhu neodstranil (lhůta marně uplynula dne 7. dubna 2003), a proto o takto vadně podaném návrhu bylo pro neodstranění vytknutých vad rozhodnuto odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 26. května 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2003, sp. zn. III. ÚS 97/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies