III. ÚS 88/03

26. 05. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 88/03


Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele J. A., mimo ústní jednání dne
26. května 2003 soudcem zpravodajem JUDr. Jiřím Muchou, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Návrhem ze dne 15. února 2003, označeným jako "stížnost", se navrhovatel domáhal prošetření své věci a brojil proti tomu, že jako nežádoucí osoba nebyl vpuštěn na území České republiky. K návrhu přiložil usnesení Okresního soudu Plzeň - sever ze dne 5. prosince 2002 (2 T 13/98), kterým bylo rozhodnuto o zahlazení jeho odsouzení.

Uvedený návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti nesplňoval dle zák. č.
182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) stanovené podmínky návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti. Především navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona), návrh nebyl předložen v potřebném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 2 zákona) a nebylo z něj patrno, proti kterému rozhodnutí či jinému zásahu orgánu veřejné moci směřuje (§ 34 odst. 1 zákona).

Navrhovatel byl proto vyzván k odstranění označených formálních vad a současně mu byla stanovena 30denní lhůta k jejich odstranění (č. l. 2 spisu Ústavního soudu); výzvu navrhovatel dle doručenky převzal dne 7. března 2003, lhůta k jejich odstranění marně uplynula dne 7. dubna 2003. Navrhovatel v takto stanovené lhůtě vytknuté formální vady svého návrhu neodstranil, a proto o něm bylo rozhodnuto odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 26. května 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2003, sp. zn. III. ÚS 88/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies