III. ÚS 76/03

26. 05. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 76/03


Ústavní soud rozhodl ve věci podání navrhovatele J. R., mimo ústní jednání dne 26. května 2003 soudcem zpravodajem JUDr. Jiřím Muchou, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Navrhovatel ve svém podání ze dne 10. února 2003, označeném jako "stížnost na nedůvodné průtahy a diskriminaci při nahlížení do spisů - podání", poukazoval na to, že již od roku 1999 marně žádá o možnost prostudovat si spis sp. zn. 1 T 23/95, když Městský soud v Praze "se notoricky vymlouvá, že spis je v Brně u Ústavního soudu". Navrhovatel neuvedl, čeho se jím domáhá.

Protože uvedené podání nesplňovalo náležitosti vyžadované zák. č. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), byl navrhovatel vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě, která mu byla stanovena v trvání 30 dnů. Vady podání spočívaly v tom, že k němu nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 4 zákona), nebylo z něj patrno, čeho se jím navrhovatel domáhá (§ 34 odst. 1 zákona) a nadto nebylo předloženo v potřebném počtu vyhotovení (§ 34 odst. 2 zákona). Rovněž tak navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona).

Výzva byla navrhovateli doručena dne 5. března 2003 (č. l. 2 spisu Ústavního soudu). Konec výše uvedené lhůty připadl na den 4. dubna 2003.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady podání ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu, než jeho návrh odmítnout [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona], jak z výroku tohoto usnesení je patrno.

Pro úplnost Ústavní soud dodává, že předmětný spis, který žádal ke své sp. zn.
IV. ÚS 403/01 (tato věc byla skončena odmítavým rozhodnutím dne 5. listopadu 2002), byl dne 27. listopadu 2002 doručen zpět Městskému soudu v Praze.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 26. května 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2003, sp. zn. III. ÚS 76/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies