III. ÚS 224/03

27. 05. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 224/03

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatelky JUDr. T. V., zastoupené JUDr. J. K., advokátem, o ústavní stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. ledna 2003 sp. zn. 18 Co 368/2002, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelka se domáhala zrušení označeného rozsudku, když současně uvedla, že proti stížností napadenému rozhodnutí podala také dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů, když tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Soudce, zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li nepřípustný [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 2, § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Poněvadž z obsahu návrhu a opisu dovolání do rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. ledna 2003 sp. zn. 18 Co 368/2002 bylo zjištěno, že stěžovatelka proti stížností napadenému rozhodnutí podala také dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, bylo rozhodnuto v souladu se sdělením Ústavního soudu publikovaným ve Sbírce zákonů č. 32/2003 tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. května 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2003, sp. zn. III. ÚS 224/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies