III. ÚS 18/03

29. 05. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 18/03

Ústavní soud rozhodl dne 29. května 2003, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Holländera, soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Jiřího Muchy, ve věci navrhovatele L. Š. zastoupeného JUDr. J. K. advokátem, o ústavní stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. září 2002 sp. zn. 51 Co 372/2002 a Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 11. června 2002, sp. zn. 38 C 90/2002, t a k t o :
Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Stěžovatel v návrhu ze dne 13. ledna 2002 uvedl, že podává stížnost pro porušení zákona, a to proti rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 51 Co 372/2002. Poukázal na postup soudu I. stupně, u něhož uplatnil věcný nárok, na to, že se soud odmítl tímto nárokem zabývat z procesních důvodů, čímž mu byla odepřena záruka svobody jeho projevu, rovnosti účastníka řízení vůči soudu a v neposlední řadě i důstojnost občanská. Proto navrhl zrušení rozhodnutí i Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 11. června 2002 sp. zn. 38 C 90/2002.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu spisu Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 38 C 90/2002 a ústavní stížností napadených rozhodnutí soudů bylo zjištěno, že soud I. stupně poté, co obdržel podání stěžovatele, podrobně svým usnesením ze dne 1. května 2002 vytkl, v jakém směru trpí toto podání vadami a jak je třeba návrh doplnit ve lhůtě 15 dnů. Vzhledem k tomu, že stěžovatel na výzvu soudu nereagoval, žalobu nedoplnil a tak vady podání neodstranil, rozhodl důvodně o odmítnutí žaloby ve smyslu § 43 odst. 2 občanského soudního řádu. Městský soud v Praze přezkoumal stěžovatelem napadené rozhodnutí, v odůvodnění se vypořádal s jeho námitkami a opodstatněně rozhodnutí soudu I. stupně jako správné potvrdil.
Pro výše uvedené byla ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněná odmítnuta, když v rozhodnutích soudu porušení zákona či práv účastníka Ústavní soud neshledal [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. května 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2003, sp. zn. III. ÚS 18/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies